En Sıcak Konular

SAĞLIKTA YENİ DÖNEM : OTLARLA ALDATMAK

16 Şubat 2011 15:52 tsi
SAĞLIKTA YENİ DÖNEM : OTLARLA ALDATMAK Dünya nüfusunu azaltacak kansız yöntemler var mıdır? Kısırlığa yolaçan GDO’lu ürünler ile ömrü uzatan bilimsel tıbdan, bitkisel tıbba geçiş sihirli çözüm olabilir mi? www.aciamagercek.com

SAĞLIKTA YENİ DÖNEM :  OTLARLA ALDATMAK

 

 • Bilime dayalı tıp, çocuk ölümlerini azalttığı ve insan ömrünü uzattığı için dünya nüfusu hızla artıyor.

 

 • Hastalık üreten yaşam tarzı yüzünden ise hastalıklar ve hasta sayısı artıyor.

 

 • Artan nüfus ise sosyal güvenlik, iş ve para istiyor.

 

 • Artan nüfus, yaşlı ve hasta sayısının yol açtığı sorunlar, yönetimleri ve ekonomistleri kara kara düşündürüyor.

 

 • Çünkü sosyal güvenlik fonları ve ekonomi çöküyor.

 

 • Bitkisel tıbbın hakim olduğu 19. yüzyılda dünya nüfusu %60 artarken, modern tıbbın etkili olduğu son 43 yılda % 100 arttı. Her 12 yılda 1 milyar artan nüfusun, 2050'de 12 milyar olması bekleniyor.    

 • Dünya kaynakları ve çevre tükeniyor.

 

 • Bu artışın devamı halinde küresel ısınma ve krizleri önlemek mümkün değil.

 

 • Küresel ısınma, doğurganlık, hastalık üreten yaşam tarzı ve yaşlı nüfusu artıran modern tıp anlayışı artık daha çok sorgulanıyor.

 

 • Kimse açıkca söylemese de, küresel krizin önemli bir nedeni insan ömrünün uzaması sonucu artan sosyal güvenlik açıkları.

 

 • Uzayan insan ömrünün nedeni ise modern tıptaki gelişmeler, tedaviler ve ilaçlar. 

 

 • Amerika’dan Avrupa ve Japonya’ya kadar insan ömrü 90’a dayanmış bulunuyor.

 

 • Gittikçe yaşlanan batıda, artan sağlık harcamaları ve emekli maaşlarının yarattığı kara delikleri, petrol kuyuları bile kapatamıyor.

 

 • Yaşlanan nüfusa musallat olan Alzheimer, kanser, romatizma, diyabet, kalp ve akciğer hastalıkları, organ nakilleri ekonomiyi zorluyor.

 

 • Gelişmekte olan (sömürülen) ülkelerde durum daha da kötü.

 

 • Çalışanlardan toplanan primler, artan sağlık harcamalarını ve emekli maaşlarını karşılamıyor.

 

 • Öte yandan otomasyon, robot teknoloji ve krizle artan işsizlik, sosyal güvenlik fonuna akışı azaltıyor.

 

 • Sonuç; kara delik denilen ekonomiyi yutan bitmeyen açıklar.

 

 • Küresel çözümün kod adı; Değişim

 

 • İstenilen şekilde değişecek ve dönüşeceğiz.

 

 • Bu zihinsel savaşın yöntemi : zihinsel kaos. 

 

 • Zihinler önce karışacak sonra değişecek.

 

 • Sonuçta, sağlığı koruyan, hastalıkları önleyen yaşam tarzı değişimi yerine, ekonomik kaygıları ön plana çıkaran duygusuz ve vicdansız bir dünyaya mahkum oluyoruz.

 

 • Bu köklü değişim neden yapılıyor ?

 

 • Modern tıbbın uzattığı insan ömrü, dünya nüfusunun katlanarak artmasına yol açarken, küresel ısınma ve ekonomik krizi kamçılıyor.

 

 • İnsan ömrünü uzatan ve bu yolla dünya nüfusunu artıran bu sürecin tersine çevrilmesi gerekiyor.

 

 • Aksi takdirde yaşlanan ülkeler, yatalak hastalar yurduna dönerken krizden krize girecek.

 

 • Amerikan sağlık sisteminde, önümüzdeki 10 yıl içinde 2 trilyon dolarlık kesinti yapılması için düğmeye basıldı.

 

 • Bedava sağlık hizmeti verilecek milyonlarca hasta nedeniyle, sağlık bütcesinde oluşacak trilyonlarca dolarlık karadelik nasıl önlenecek ve ayrıca trilyonlarca dolarlık tasarruf nasıl sağlanacak ?

 

 • Çok basit ! Değişim-dönüşüm planıyla, sağlık anlayışı kökten değişecek.

 

 • Hastalık üreten bataklığı kurutmak yerine para getiren işlere odaklanan ‘bırakınız hasta olsunlar’ diyen sağlık anlayışına, küresel ekonomik kriz nedeniyle ‘bırakınız ölsünler’ anlayışı eklenecek.

 

 • Müzmin hastalığı olan yaşlı ve yatalak hastalara öncelik tanınacak.

 

 • Bu amaçla birçok ülkede pahalı teşhis ve tedavilerin sosyal güvenlik dışına çıkarılması ve bunlara ulaşımın zorlaştırılması gündemde.

 

 • Sihirli otlar ve mucize sağlık cihazlarının reklamları medyayı kaplarken, sağlık ürünleri satan marketler, eczaneleri yutacak.

 

 • Nasıl mı? İlaç ve mucize bitkilere harcanan para reklamlarla marketlere gideceği için, eczanelerin cirosu düşecek.

 

 • Sağlıktan, trilyonlarca dolarlık tasarruf için her yol mübah. Sonuçta faturayı herkes ödeyecek.          

 

 • Küresel değişim planı ne diyorsa yapılacak, yoksa durum kötü.

 

 • Giderek yaşlanan dünyaya sunulan yeni sağlık planı bu.

 

 • Akıl oyunu böyle oynanıyor :

 

 

 • Savaşlar çözüm değil. Dünya savaşları ve İspanyol gribinde bile zayiat, dünya nüfusunun yüzde biri.

 

 • Dünya nüfusunda gelecek 50 yıldaki artışı önleyen ve hatta azaltan kansız yöntemler var mıdır? 

 

 • Doğurganlığı azaltan GDO’lu ürünler ile ömrü uzatan bilime dayalı tıbdan, bitkisel tıbba geçiş sihirli çözüm olabilir mi? Kısırlıktan herçeşit hastalığa uygun ortam yaratan GDO’lu ürünler vesayet altındaki ülkelerde hızla yayılıyor.

 

 • Binlerce yılda otlardan süzülerek gelişen bilimsel tıptan, yeniden otlarla tedaviye, özgür(!) medya gayretiyle geri dönüyoruz.

 

 • Sağlık anlayışı ayrışırken kutuplaşıyor. Modern tıbba inananlar için bilimsel tıp, diğerleri için bitkisel tıp.

 

 • Bitkisel tıbba yönlendirilen hastalar, hasta akınından çöken sağlık sistemi ve sosyal güvenlik açıklarının çaresi olacak.

 

 • Kaynatılıp içilen sihirli otlar, modern tıbba ulaşamayanlar için kolay ve ucuz çözüm.

 

 • Sağlıklı ve doğal yaşam kod adıyla yapılan bu operasyon, hastalıklı yaşam tarzının panzehiri olarak sunulacak.

 

 • Detoks masalıyla yapılan uyutma da bu plana dayanıyor.

 

 • Özgür(!) medyayı bir anda saran bu pazarlama ve yönlendirme sebepsiz ve kendiliğinden değil.

 

 • Susmak bilmeyen koronun amacı zihinsel kaos.

 

 • Kanıta dayalı tıp yerine bitkilerin ön plana çıkarılması bu yüzden moda gibi yayılıyor.

 

 • Sağlık bilincinden yoksun halkı, her derde deva gibi sunulan sihirli ve mucize bitkilerle oyalamak işin özünü oluşturuyor.

 

 • Büyülenen herkesin elinde sihirli reçeteler ve formüller. Herkes kendi çapında eczacılık ve doktorculuk oynuyor.

 

 • İnsan ömrünü uzatan kanıta dayalı tıptan, ömrü uzattığına dair bir tek meta-analiz dahi bulunmayan mucize bitkilere kaydırılan yeni sağlık anlayışı ile beyinler yıkanıyor.

 

 • Tabii bu yeni planı, bilimde kanıtın gücü ve metaanaliz konusunu bilmeyenlerle tartışmak imkansız.

 

 • Çiğdem çiçeğinden elde edilen kolşisin isimli ilacın, 1 mg dozda etkisiz, 2 mg dozda etkili, 25 mg üzeri dozda öldürücü olduğunu,

 

 • Yüksük otundan elde edilen ve nanogram düzeyinde etkili olan Digoxin’in öldürücü dozu ile tedavi edici dozunun çok yakın olduğunu anlatmak zor.

 

 • Çiftkör, randomize, çok merkezli araştırmaların kanıta dayalı tıbbın temeli olduğundan habersiz ve bilgisiz olan toplumları şifa niyetine otlarla aldatmak ise çok kolay.

 

 • Bilimde kanıtın gücü ve derecesi dersini bilmeyenler, bilgi adına önüne ne koyarsanız inanırlar.

 

 • Mucize bitkiler ve sihirli gıdalar üstüne kutsal metinlerin sos olarak kullanılmasına ayrıca gerek var mı?

 

 • Diğer bir yöntem ise, kanıt gücü yüksek bilimsel araştırmalardan yoksun kopya ve plasebo etkili yalancı ilaçlar.

 

 • Orijinal ilaçların onda biri kadar ucuz kopya ilaçlara geçilmesi, ilaç faturalarını azaltmak için gerekli.

 

 • Kopya ilaçların insan ömrünü uzattığına dair araştırma olmadığına göre, yaşam süresinin kısalmasından medet umuluyor.

 

 • Yani bir taşla iki kuş vurulacak, böylece sosyal güvenlik açıkları kapanacak.

 

 • Bu ilaçların düşük fiyatı nedeniyle oluşan şüpheler dağıtılmalı.

 

 • Bilimsel araştırmaların orijinal ilaçla yapıldığını, kopya ilaç kullananlar bilmemeli.

 

 • Etkisizlik veya yan etki halinde ise, ilaç aleyhtarı kampanyalar düzenlenmeli, otlarla tedavi özendirilmeli.

 

 • Metaanalizlerden yoksun palavra tedavilerle insanlar oyalanmalı.

 

 • Bir taşla altı kuş vurulur mu?

 

 • Bilimsel tıbdan palavra tıbba geçiş sonucu, yaşlı nüfusu 30 yılda eriterek küresel ısınmayı önleme,

 

 • Emekli maaşları ve sağlık harcamalarından kurtulma, erken yaşta ölenlerin mirascılarına piyango,

 

 • Sosyal güvenlik açıkları ve ekonomik krize kolay çözüm…

 

 • İnsan ömrünü çaktırmadan kısaltmanın yolu palavra tıp, dört dörtlük akıl oyunu :


 • Otlarla aldatmak, yalancı ilaçlar, bilimsel tıbbın kötülenmesi, zihinsel kaos.

 

 • Zenginler için kişiye özel genetik ilaçlar üretilirken garibanlar papatya suyuna talim etmeli, sihirli gıda ve bitkilerle oyalanmalı.

 

 • Böylece hastanelerdeki yığılma önlenmeli.

 

 • Küresel oyunun amacı ; yaşlı nüfusu azaltarak sosyal güvenlikteki kara deliği kapatmak.

 

 • Çünkü yaşlanan nüfusun sağlık harcamaları genç nüfusun onlarca katı. 

 

 • Bu yüzden genç yaşta emekli olup 90 yaşına kadar emekli maaşı ve bedava sağlık hizmeti artık tarih olacak. 

 

 • Değişim için bilgi kirliliği ile zihinleri  karıştırmak yeterli.

 

 • Zihinsel kaos, insanları değiştirmenin en kolay yolu.

 

 • Medya değişimin tılsımlı anahtarı. İlacın etkisini söylerseniz ilacı alan artar, yan etkisini söylerseniz bırakan artar.

 

 • İlaçlarını bırakan hastalar iki sektörü canlandırır : Hastalık ve cenaze. 

 

 • Değişimin şifresi ; ‘hayat fani ölüm ani

 

 • Hastalık üreten yaşam tarzı ise Azrail’in silahı.

 

 • Bir yanda neoliberal politikaların oyuncağı haline getirilen modern tıp,

 

 • Öte yanda otlarla meze yapılan sağlık anlayışı.

 

 • Bir yanda paraya dayalı bilimsel tıp,

 

 • Öte yanda mucize bitkiler arasına sıkıştırılan sağlık ve hayatımız.

 

 • Bir yanda küresel sermayenin yönlendirdiği araştırmalar ve bilim adamları,

 

 • Öte yanda ne idüğü belirsiz araştırmalar ve simsarları.

 

 • Bir yanda paraya kurban edilen bilim,

 

 • Öte yanda, ekonomiye kurban edilen sağlık,

 

 • Ve tüm medyayı saran zihinsel kaos uzmanları.

 

 • İnsanlık alemine geçmiş olsun !

             Kaynaklar :

·         www.kemalyesilcimen.com  

·         Yeşilçimen K: Hastalık Üreten Yaşam Tarzımız Nasıl Değişir. Hayy kitap 8. Baskı, 2008

  

 

 

 

 Bu haber 5,072 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,662 µs